Tĩnh tâm tháng 11/2018 của Linh mục đoàn Giáo phận

Giữa lúc cộng đoàn đông đảo từ khắp nơi đang tiến về Nhà thờ Chính Tòa để tham dự ngày Đại lễ của Giáo phận, khuôn viên Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính Tòa râm ran tiếng chào hỏi trò chuyện, các Linh mục lại rút vào nơi thinh lặng tại hội trường Giáo xứ Chính Tòa để bắt đầu giờ tĩnh tâm do Đức cha Giuse Giám mục Giáo phận hướng dẫn.

Trong bài huấn đức, khởi đi từ những biến cố, những gặp gỡ và lắng nghe trong thời gian thăm viếng mục vụ các Giáo xứ trong Giáo phận nhân dịp các Giáo xứ bầu cử Hội Đồng Mục Vụ mới, Đức Cha Giuse đã chia sẻ những tâm tư của Cộng đoàn dân Chúa cũng như tâm tư của chính ngài và mời gọi các cha hãy cùng đồng hành, hướng dẫn cộng đoàn trong nỗ lực giúp cho mọi thành phần dân Chúa có thể hiệp thông và đóng góp phận vụ của mình nhất là những anh chị em từ những nơi khác đến lập nghiệp và những anh chị em mới gia nhập vào Gia đình Giáo Hội trong những năm vừa qua.

Giờ tĩnh tâm tuy ngắn ngủi, nhưng thật cần thiết trong hành trình đời sống và sứ vụ của các Linh mục. Đây là thời gian các ngài hồi tâm, nhìn lại sứ vụ của mình và suy tư cho những dự phóng mục vụ tiếp theo. Trong ơn Chúa, trong sự cộng tác của mọi thành phần Dân Chúa và với sự nỗ lực của mình, các Linh mục có thể chu toàn sứ vụ được ủy thác, chăm lo xây dựng Giáo hội, phát triển Cộng đoàn và làm thăng tiến đời sống đức tin của Dân Chúa cũng như thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng.

 
gpls 16

gpls 30


 

bài liên quan mới nhất

Thứ Năm tuần VIII Thường niên: "Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng