Các Trưởng Ban Mục Vụ Giáo phận

1. HỘI ĐỒNG LINH MỤC
Cha Giuse Trần Đức Hạnh
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể
Cha Tôma Aq.Ngô Văn Khảo
Cha Phêrô Đỗ Văn Tín     
Cha Phaolô Nguyễn Văn Thảo 
Cha Vinhsơn Vũ Văn Lễ
Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng
Cha Gioan Lê Quang Vinh

2. BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO PHẬN
Cha Giuse Trần Đức Hạnh        
Cha Gioan Lê Quang Vinh

3. BAN GIÁO LÝ
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thể

4. BAN TRUYỀN GIÁO
Cha Phêrô Đỗ Văn Tín

5.BAN PHỤNG VỤ VÀ MỤC VỤ BỆNH NHÂN
Cha Antôn Nguyễn Văn Dưỡng
Cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo

6. BAN THÁNH NHẠC VÀ NGHỆ THUẬT THÁNH
Cha Antôn Bùi Văn Tăng

7. BAN GIÁO DÂN, DI DÂN, HỘI ĐOÀN
Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng

8. BAN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Cha Gioan Lê Quang Vinh

9.BAN GIỚI TRẺ VÀ THIẾU NHI THÁNH THỂ
Cha Antôn Nguyễn Văn Dưỡng

10. BAN BÁC ÁI XÃ HỘI VÀ CARITAS
Cha Phêrô Vũ Văn Tạo

11. BAN GIÁO DỤC VÀ HƯỚNG NGHIỆP
Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Nghiêm

12. BAN TRUYỀN THÔNG
Cha Antôn Nguyễn Văn Dưỡng

bài liên quan mới nhất

Thứ Năm tuần VIII Thường niên: "Hỡi con vua Ðavít, xin thương xót tôi"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng