(WGPLS Trực Tiếp) Thánh lễ Tạ Ơn 100 năm Sinh nhật Đức Cố Giám mục Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ