Lễ Tro khai mạc Mùa Chay Thánh tại NTCT.Lạng Sơn

Trong bài giảng, Đức Giuse đã chia sẻ Mùa Chay năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Corona đang lây nhiễm khắp nơi trên thế giới. Cùng với phụng vụ Lời Chúa, chúng ta được mời gọi: Thân phận con người thật mong manh: Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro; Cầu nguyện với Thiên Chúa để xin Chúa tha thứ yếu đuối bản thân và chữa lành bệnh tật thế giới; Sống bác ái với tha nhân qua việc yêu thương và chia sẻ với những người nghèo khổ và bệnh tật.

img 9738 1


‘Bây giờ là cơ hội thuận tiện, giờ đây là ngày cứu thoát’, xin cho mỗi người chúng ta nhiệt thành sống Mùa Chay thánh này bằng việc tái lập tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính mình với các phương thế cầu nguyện, bác ái và chay tịnh.
 

img 9828 1
img 9750 1