Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023

Vatican - (Thông tấn xã Fides) – Như mọi năm, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 97, được cử hành vào Chúa Nhật ngày 22 tháng 10 năm 2023, thông tấn xã Fides trình bày một số dữ liệu thống kê được chọn lọc nhằm đưa ra một bức tranh toàn cảnh về Giáo hội trên thế giới.

Dữ liệu được lấy từ “Niên giám Thống kê của Giáo hội” mới được xuất bản (cập nhật vào ngày 31 tháng 12 năm 2021) và liên quan đến các thành phần trong Giáo hội, các cơ cấu mục vụ, các hoạt động trong lĩnh vực y tế, phúc lợi và giáo dục. Cuối cùng, báo cáo tổng quan về các giáo phận được ủy thác cho Bộ Truyền giáo.

 Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, dân số thế giới là 7.785.769.000 người, tăng 118.633.000 so với năm trước. Trong năm nay, sự gia tăng trên toàn cầu có liên quan đến tất cả các châu lục, ngoại trừ châu Âu.

 Cùng ngày 31 tháng 12 năm 2021, số người Công giáo là 1.375.852.000 người, tăng 16.240.000 người so với năm trước. Sự gia tăng liên quan đến tất cả các châu lục, ngoại trừ Châu Âu (-244.000). Điều này trước đây tập trung nhiều nhất ở Châu Phi (+8.312.000) và Châu Mỹ (+6.629.000), tiếp theo là Châu Á (+1.488.000) và Châu Đại Dương (+55.000).

 Tỷ lệ người Công giáo trên toàn thế giới giảm nhẹ (-0,06) so với năm trước và ở mức 17,67%. Đối với các lục địa, sự khác biệt là rất nhỏ.

 Tổng số Giám mục trên thế giới giảm 23 vị, xuống còn 5.340. Số giám mục giáo phận (-1) và giám mục dòng (-22) giảm. Số Giám mục giáo phận là 4.155, trong khi Giám mục dòng là 1.185.

 Tổng số linh mục trên thế giới giảm xuống còn 407.872 (-2.347). Châu lục ghi nhận mức giảm đáng kể là Châu Âu (-3.632) cũng như Châu Mỹ (-963). Mức tăng được ghi nhận ở Châu Phi (+1.518), Châu Á (+719) và Châu Đại Dương (+11). Số linh mục triều trên thế giới giảm 911 vị, đang ở mức 279.610. Các linh mục dòng giảm 1.436 vị, còn lại 128.262.

 Các phó tế vĩnh viễn trên thế giới tiếp tục gia tăng, năm nay thêm 541, con số cả thảy là 49.176 thầy. Sự gia tăng được ghi nhận ở tất cả các châu lục: Châu Phi (+59), Châu Mỹ (+147), Châu Á (+58), Châu Âu (+268) và Châu Đại Dương (+9).

 Số các tu sĩ không phải linh mục giảm 795, xuống còn 49.774 người. Mức giảm được ghi nhận ở Châu Mỹ (-311), Châu Âu (-599) và Châu Đại Dương (-115), tăng ở Châu Phi (+205) và Châu Á (+25).

 Ngay cả trong năm nay, số nữ tu nói chung cũng giảm 10.588 người so với cuộc khảo sát hàng năm trước đó. Số còn lại 608.958 nữ tu. Mức tăng một lần nữa được ghi nhận ở Châu Phi (+2.275) và Châu Á (+366), giảm ở Châu Âu (-7.804), Châu Mỹ (-5.185) và Châu Đại Dương (–240).

 Số đại chủng sinh, giáo phận và dòng tu, giảm 1.960 người trong năm nay, xuống còn 109.895 thầy. Mức tăng chỉ được ghi nhận ở Châu Phi (+187), giảm ở Châu Mỹ (-744), Châu Á (-514), Châu Âu (-888) và Châu Đại Dương (-1).

 Tổng số tiểu chủng sinh, giáo phận và dòng tu, tăng thêm 316 chú, tổng cộng 95.714 chủng sinh. Số chủng sinh giảm ở Châu Mỹ (-372), Châu Á (-1.216), Châu Âu (-144) và Châu Đại Dương (-5), trong khi mức tăng đáng kể được ghi nhận duy nhất ở Châu Phi (+2.053).

 Trong lĩnh vực dạy dỗ và giáo dục, Giáo hội điều hành 74.368 trường mẫu giáo trên toàn thế giới với 7.565.095 học sinh; 100.939 trường tiểu học gồm 34.699.835 học sinh; 49.868 trường trung học cơ sở gồm 19.485.023 học sinh. Hơn nữa, Giáo hội cũng trông coi 2.483.406 học sinh trung học và 3.925.325 sinh viên đại học.

 Các tổ chức y tế, từ thiện và cứu trợ trên thế giới do Giáo hội Công giáo quản lý bao gồm: 5.405 bệnh viện, 14.205 trạm y tế, 567 bệnh viện phong, 15.276 viện dưỡng lão, bệnh mãn tính và khuyết tật, 9.703 trại trẻ mồ côi, 10.567 trường mẫu giáo, 10.604 trung tâm tư vấn hôn nhân, 3.287 trung tâm giáo dục cải tạo xã hội và 35.529 cơ sở xã hội các loại.

 Các địa phận trực thuộc vào Bộ Truyền giáo tổng cộng là 1.121, dựa theo sự thay đổi mới nhất được ghi nhận. Hầu hết các giáo phận được ủy thác cho Bộ đều nằm ở Châu Phi (523), Châu Á (481), Châu Mỹ (71) và Châu Đại Dương (46).

 (Agenzia Fides 22/10/2023)

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

từ fides.org

Nguồn: gpquinhon.org

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Tư tuần XV Thường niên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất...."

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng