Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi: quan thầy giới Hiền mẫu giáo xứ Chính toà Lạng Sơn

“Dâng Mẹ Lời Kinh Mân Côi để nhờ Mẹ, qua Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa” đó là lời mở đầu của cha chủ tế Phêrô Đỗ Văn Tín trong thánh lễ chiều ngày 6/10/2023, tại nhà thờ Chính toà Lạng Sơn–Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, quan thầy của hội.

Tham dự thánh lễ chiều nay, có các cha trong gia đình Toà giám mục, đông đảo thành phần trong giáo xứ, các thành viên trong hội Hiền mẫu.

Tạ ơn Thiên Chúa vì chúng ta một người Mẹ tuyệt vời, một mẫu gương cho mọi người, cách riêng cho những người mẹ hôm nay. Với vai trò đặc trách, cha Phêrô đã nhấn mạnh đến vai trò của Đức Maria trong tiếng "Xin Vâng" để đem Chúa đến cho nhân loại. Những người mẹ hôm nay cũng được mời gọi hãy đến với Chúa qua Thánh Lễ, qua Lời của Ngài, qua kinh nguyện...để chính Chúa sẽ đụng chạm đến môi miệng, tâm hồn, và chính Ngài sẽ cùng đi với quý bà là những người mẹ, để đến với gia đình, họ hàng, con cháu, làng xóm...

Ước mong quý hiền mẫu, luôn noi gương Mẹ Mân Côi, để trở nên những người mẹ đem lại hạnh phúc và bình an cho gia đình, trong vai trò sống Đức Tin làm cho người chưa biết Chúa nhận ra Chúa trong đời sống hằng ngày.

Ngày mừng lễ kết thúc qua bữa cơm gia đình trong sự Hiệp hành, niềm vui với Mẹ và có Chúa ở cùng.

Hình ảnh mừng lễ: 

Bài & ảnh: Quang Dũng

bài liên quan mới nhất

Ngày 13/4: Thánh Martinô I, Giáo hoàng tử đạo

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng