Giáo xứ Mỹ Sơn: Mừng lễ Thánh Giuse – Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, quan thầy anh em Gia Trưởng

"Mừng lễ Thánh Giuse..., anh em Gia Trưởng giáo xứ Mỹ Sơn vinh dự nhận Ngài làm quan thầy, đây không những là vị thánh nổi tiếng nhiều người biết đến mà là một mẫu gương để cho anh em noi theo để làm mẫu mực đời sống Đức tin, chu toàn bổn phận làm chủ, bảo vệ, che chở gia đình như chính Thánh Giuse trong gia đình Thánh...".

Đó là lời nhắn nhủ mở đầu Thánh lễ hôm nay của Đức Giám mục Giáo phận tại nhà thờ giáo xứ Mỹ Sơn vào lúc 9g30 ngày 18/3/2024 với đông đảo các cha từ miền Cao Bằng, Lạng Sơn các tu sĩ nam nữ, quý khách hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh em trong hội Gia trưởng, cha Tổng Đại diện (chính xứ Mỹ Sơn), các cha, các thầy đã nhận Ngài làm quan thầy.

Chia sẻ trong Thánh lễ Đức Giám mục mời gọi mỗi thành viên hãy noi gương mẫu gương “thanh khiết” (như bông Huệ trắng Ngài cầm trong tay) để chu toàn, trung thành là người ông, người bố, người chồng trong gia đình. Đồng thời luôn là “mực thước” (như chính chiếc thước Ngài cầm bên tay) trong đời sống Đức tin, gương mẫu trong thực hành đời sống đạo.

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Ðức Giêsu cho thánh cả Giuse và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp, cho Giáo Hội luôn luôn cộng tác với Ðức Giêsu để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu (Lời nguyện nhập lễ, lễ Thánh Giuse).

Ảnh: Xuân Hùng Ms & bài: Btt gp

Hình ảnh ngày lễ Thánh Giuse:

bài liên quan mới nhất

Thứ Tư tuần XV Thường niên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất...."

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng