Công Bố Thiết Lập Quỹ Truyền Giáo “Tông Đồ Xứ Lạng”

Công Bố Thiết Lập Quỹ Truyền Giáo “Tông Đồ Xứ Lạng”

Cuối Thánh Lễ Tạ ơn  kỷ niệm 100 năm ngày sinh của  Đức cha Vinh-sơn Phao-lô   Phạm Văn Dụ, Giám mục Tiên khởi GP. Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo Phận đã trang trọng công bố thiết lập Quỹ Truyền  giáo  mang  tên  “Tông  Đồ  Xứ  Lạng”,  để đón nhận những tấm lòng vàng khắp nơi, hỗ trợ cho việc xây dựng và phát triển một giáo  phận  quá  rộng  lớn,  giàu  tiềm  năng truyền giáo lại luôn dưới “ngưỡng nghèo” về nhân lực và vật lực này. Đức cha Giuse đã  chân  thành  mô  tả  cái  nghèo  của  giáo phận mình so với các giáo phận anh em là “không Việt kiều, không đại gia”, và đặc biệt  gửi  gắm  Quỹ  “Tông  Đồ  Xứ  Lạng” này  cho  Đức  cha  Cố  Vinh-sơn  Phao-lô, người mục tử quý yêu của Xứ Lạng.