Các mầu nhiệm trong Đạo Công giáo

1/ Phụng vụ là gì? Là những việc tôn thờ chính thức của Hội thánh Chúa Ki-tô để tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa và xin ơn thông ban để thánh hóa con người.

2/ Phụng vụ trong Hội thánh là những việc nào? Thưa! Có 3 loại phụng vụ: Thánh lễ, các Bí tích và các giờ kinh phụng vụ .

3/ Có mấy phép Bí tích?      Thưa! Có 7:

a) Bí tích rửa tội.

b)Bí tích thêm sức.

c) Bí tích Thánh thể.

d)Bí tích hòa giải.

e) Bí tích xức dầu bệnh nhân.

f)  Bí tích truyền chức thánh .

g) Bí tích hôn phối.

4/ Ta phải tham dự Phụng vụ như thế nào? Thưa! Phải tham dự cách sốt sắng, linh động, hữu hiệu và đầy đủ.

5/ Bí tích rửa tội là gì? Là Bí tích Chúa Giêsu lập ra để tái sinh chúng ta trong đời sống mới , bởi Nước và Chúa Thánh Thần.

6/ Bí tích rửa tội ban cho chúng ta ơn nào? Thưa! Là sạch tội nguyên tổ và các tội mình làm, tha các hình phạt do những tội này gây ra. Làm cho ta trở nên con cái Thiên Chúa, được là chi thể Chúa Ki-tô và là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta được sáp nhập vào Hội thánh và cho ta tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu. Cuối cùng là ghi dấu ấn thiêng liêng vào linh hồn ta mà không ai xóa được.

7/ Bí tích rửa tội có cần thiết không? Bí tích rửa tội rất cần thiết, vì Chúa Giêsu đã tuyên bố: Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không được tái sinh bởi Nước và Thần khí.

8/ Những ai được lãnh nhận bí tích này? Tất cả mọi người đều có thể lãnh nhận, và chỉ được một lần duy nhất, vì đây là ơn huệ do Thiên Chúa ban cho mỗi người.

9/ Bí tích hòa giải là gì? Là Bí tích Chúa Giêsu thiết lập để tha các loại tội từ khi chịu phép rửa tội trở về sau, là bí tích giúp ta giao hòa với Chúa và hội thánh. Bí tích này còn gọi là Bí tích giải tội hay là sám hối.

10/ Chúa đã lập ra Bí tích này khi nào? Chúa Giêsu lập vào chiều ngày Chúa Kito phục sinh, khi Ngài hiện đến với các Tông đồ và nói: Anh em hãy nhận lấy thánh thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha…/

11/ Bí tích hòa giải giúp ta nhận được những ơn nào? Chúa tha tội và ban cho ta ơn giao hòa với Thiên Chúa và hội thánh / hai là tha hình phạt do các tội trọng mang lại và tha một phần các hình phạt tạm / ba là ban bình an và giúp ta có sức chiến đấu với sự dữ.

12/ Bí tích hòa giải có cần thiết không? Thưa rất cần thiết. Vì Bí tích này tha thứ các tội lỗi là sự dữ nặng nề nhất, đó chính là tội xúc phạm đến Chúa, làm tổn thương phẩm giá con người chúng ta và phá vỡ sự liên kết thiêng liêng giữa ta với Hội thánh.

13/ Những ai cần lãnh nhận bí tích này? Thưa! Những ai mắc tội trọng thì cần phải lãnh nhận Bí tích hòa giải, còn những ai chỉ phạm tội nhẹ mà đi xưng tội ,thì được Chúa ban cho nhiều ơn ích thiêng liêng hơn.

14/ Tội lỗi là gì? Tội là những lời nói, việc làm, những ước muốn nghịch lại với luật Chúa, làm điều xúc phạm đến Thiên Chúa gây tổn thương cho bản thân, cho gia đình và cho tha nhân.

15/ Thế nào là tội trọng? Là tội cố tình phạm đến Thiên Chúa trong những điều hệ trọng mà ta đã biết rõ.

16/ Tội trọng làm hại ta như thế nào? Tội trọng phá hủy sự sống thiêng liêng và phá hủy phẩm giá của con người, đồng thời cắt đứt tình nghĩa ta với Thiên Chúa. Nếu không ăn năn hối cải thì sẽ bị xa cách Chúa đời đời.

17/ Nếu đã lỡ phạm thì ta phải làm gì? Ta phải dục lòng thống hối và tìm dịp đi xưng thú ngay, đồng thời dốc lòng không tái phạm nữa.

18/ Thế nào là tội nhẹ? Là khi ta phạm vào một điều nhẹ, hoặc một điều nặng nhưng ta chưa kịp suy biết, hoặc không cố tình ưng theo.

19/ Tội nhẹ làm hại ta như thế nào? Tội nhẹ làm suy giảm lòng mến Chúa, dễ có thói quen hướng về điều xấu và dẫn dắt ta đến phạm những điều trọng hơn.

20/ Con người có mấy nết xấu? Thưa! Có 7: Kiêu ngạo, hà tiện, dâm ô, hờn giận, mê ăn uống, ghen ghét, lười biếng.

21/ Chúa có thái độ nào đối với kẻ có tội? Chúa luôn từ bi , xót thương, Ngài sẵn sàng tha thứ cho những ai thật lòng ăn năn sám hối.

22/ Ta phải có thái độ nào đối với tội lỗi? Ta phải dứt khoát không muốn phạm tội, phải tránh xa các dịp tội, siêng năng cầu nguyện, tham dự thánh lễ và rước lễ. Xin Chúa giúp ta đổi mới đời sống.**R

bài liên quan mới nhất

Ngày 07/3: Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng