Tin buồn: Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn - Nguyên Giám mục Giáo phận Qui Nhơn qua đời

bài liên quan mới nhất

Thứ Tư tuần XV Thường niên: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất...."

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng