Lời Nguyện các Mục Tử

LỜI NGUYỆN CHO CÁC MỤC TỬ

Lạy Chúa Giê-su là Mục tử nhân lành, Chúa đã từng xót thương những đàn chiên không người chăn dắt. Xin Chúa ban cho Hội thánh hôm nay những mục tử như lòng Chúa mong ước, để các ngài tận tâm tận lực thu hút và chăm sóc các linh hồn. Xin Chúa đón nhận vào Hội thánh trên trời những mục tử đã hoàn thành sứ mạng dưới thế, để các Ngài tiếp tục chuyển cầu cho chúng con. Amen.

Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri

Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.