Chúa nhật XXXIII TN, Năm A

Bài đọc 1: Cn 31, 10-13.19-20.30-31

Nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra.

Bài trích sách Châm ngôn.

10Tìm đâu ra một người vợ đảm đang? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. 11Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. 12Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc chứ không gây tai hoạ cho chồng. 13Nàng tìm kiếm len và vải gai, rồi vui vẻ ra tay làm việc. 19Nàng tra tay vào guồng kéo sợi, và cầm chắc suốt chỉ trong tay. 20Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. 30Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân. Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa mới đáng cho người đời ca tụng.31Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra. Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng do những việc nàng làm.

Đó là Lời Chúa.

Đáp ca: Tv 127, 1-2.3.4-5 (Đ.x.c.1a)

Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.
1Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,
ăn ở theo đường lối của Người.
2Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng,
bạn quả là lắm phúc nhiều may.
Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.
3Hiền thê bạn trong cửa trong nhà
khác nào cây nho đầy hoa trái;
và bầy con tựa những cây ôliu mơn mởn,
xúm xít tại bàn ăn.
Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.
4Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ Người.
5Xin Chúa từ Xion xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc.
Ước chi trong suốt cả cuộc đời
bạn được thấy Giêrusalem phồn thịnh.
Đ. Hạnh phúc thay những người kính sợ Chúa.

Bài đọc 2: 1Tx 5, 1-6

Đừng để ngày của Chúa như kẻ trộm bắt chợt anh em.

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.
1Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em. 2Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. 3Khi người ta nói: “Bình an biết bao, yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.4Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. 5Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. 6Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.

Đó là Lời Chúa

Tung hô Tin Mừng: Ga 15,4a.5b

Allêluia. Allêluia. Chúa nói : Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái. Allêluia.

Tin Mừng: Mt 25,14-30 

Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

14Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. 17Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. 20Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây’. 21Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 22Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây’. 23Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm !Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành !Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’ 24Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’ 26Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’”.

Đó là Lời Chúa

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 23/7: Thánh Birgitta, nữ tu

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng