Chúa nhật III Thường niên - Năm B

Bài đọc 1: Gn 3, 1-5.10
Dân Ninivê bỏ đường gian ác mà trở lại.

Bài trích sách ngôn sứ Giôna

1Có lời Đức Chúa phán với ông Giôna rằng: 2“Hãy đứng dậy, đi đến Ninivê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo Ta sẽ truyền cho ngươi”. 3Ông Giôna đứng dậy và đi Ninivê, như lời Đức Chúa phán. Ninivê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. 4Ông Giôna bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ”. 5Dân Ninivê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. 10Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, và đã không giáng xuống nữa.

Đó là Lời Chúa

Đáp ca: Tv 24,4-5a.6 và 7c.8-9 (Đ.c.4a)
Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.
4Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
5aXin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ,
vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.
6Lạy Chúa, nghĩa nặng với ân sâu
Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời,
giờ đây xin nhớ lại.
7cXin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.
8Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
9dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
dạy cho biết đường lối của Người.
Đ. Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.

Bài đọc 2: 1Cr 7, 29-31
Bộ mặt thế gian này đang biến đi

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
29Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này: thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có; 30ai khóc lóc, hãy làm như không khóc; ai vui mừng, như chẳng mừng vui ; ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả; 31kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.

Đó là Lời Chúa

Tung hô Tin Mừng: Mc 1, 15
Allêluia. Allêluia. Chúa nói : Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Allêluia.

Tin Mừng: Mc 1,14-20
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô.

14Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
16Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. 18Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

19Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Đó là Lời Chúa

 

 

bài liên quan mới nhất

Sáu cách khuyến khích trẻ tư duy phản biện

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng