Thánh lễ Truyền Dầu Năm 2022 - tại Giáo xứ Thanh Sơn – Gp. Lạng Sơn- Cao Bằng

bài liên quan mới nhất

Ngày 3/6: Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng