Danh sách bổ nhiệm, lưu nhiệm và thuyên chuyển linh mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng năm 2022

Danh Sách Bổ Nhiệm, Lưu Nhiệm Và Thuyên Chuyển Linh Mục

Giáo Phận Lạng Sơn – Cao Bằng Năm 2022

Sáng thứ Bảy ngày 12/11/2022, sau khi kết thúc Thánh lễ cầu nguyện cho việc truyền giáo, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã công bố danh sách 45 linh mục sẽ được bổ nhiệm, lưu nhiệm và thuyên chuyển:

Tải phai PDF: Bổ nhiệm Giáo vụ năm 2022

bài liên quan mới nhất

Ngày 30/11: Thánh Anrê, Tông đồ (lễ kính)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng